Om Företaget

 Allt började före andra världskriget..

..då Karl Johansson transporterade mjölk med hjälp av häst och vagn. På 40-talet tog sonen Bror Johansson över företaget och med hjälp av sina bröder körde de ut mjölk med mjölkbilen de då hade.

I slutet av 50-talet..

..införskaffades även en trafikbil. Det var då transporterna med olika sädesslag började.

1988 tog Brors son Kenneth Johansson och hans fru Sonja över företaget i Glänås. De ägde företaget i femton år.

Sedan 2003 är det Kenneths bröder, Ragnar och Per som driver verksamheten. De flyttade då företaget igen, denna gång till Ödeshög.


Sedan 2005-02-14 är vi ett ISO certifierat åkeri. 

Bröderna Johanssons Åkeri AB är inte anslutna till någon LBC och är ett helt fristående åkeri med flera samarbetspartners som gör att vi har goda möjligheter att lösa även större åtaganden.Makt Policys

Miljö,Arbetsmiljö,Kvalitet,Trafiksäkerhet

Bröderna Johanssons åkeri AB är ett transportföretag med inriktning på lantbrukstransporter till/från lantbruk till/från olika handelsföretag inom lantbrukssektorn, med Östergötland som hemmamarknad och med säte i Ödeshög.

Vår ambition är att erbjuda effektiva transportlösningar med moderna och välskötta fordon, med hög miljöklass och med välutbildade förare med god servicekänsla.
Vår verksamhet skall bedrivas så att miljön skyddas,med god arbetsmiljö, hög kvalitet
och med hög trafiksäkerhet.
Med hänsyn taget ,till företagets ekonomiska resurser,skall vi,arbeta förebyggande mot 
föroreningar,ständigt arbeta med förbättringar,följa gällande lagstiftning,ha rätt utbildad personal och väga in konsekvenserna i beslut gällande i miljö,arbetsmiljö, kvalitet,och 
trafiksäkerhet.
Vi skall bedriva verksamheten i dialog med personal,kunder,leverantörer,transportörer och andra intressenter,så att överenskomna krav kan uppfyllas,miljöpåverkan minskas olycksfall undviks, kvalitetsbristkostnader minimeras och för att vara en intressant 
aktör på marknaden.


 

 

Bild föreställande: speglar